Obchodní centrum PENNY Market + KIK v Letovicích navazuje na dlouhý seznam objektů tohoto typu, na kterých firma KASPER CZ s.r.o. realizovala střešní konstrukci. Dlouholeté zkušenosti s velkorozponovými konstrukcemi, kvalita návrhu, výroby a montáže spolu s krátkými dodacími lhůtami zajistily společnosti významnou pozici mezi výrobci dřevěných konstrukcí se styčníkovou deskou na trhu ČR, která byla několikrát potvrzena nezávislými odborníky a dodavatelskými firmami. Udržení kvality díla ve všech směrech je pro firmu KASPER CZ s.r.o. prioritní záležitostí! Objekt zastřešuje cca 2200 m2 půdorysné plochy. Vazníky mají základní světlý rozpon mezi podporami 21,1 m a sklon 210. Prostor před výlohou je zakryt vykonzolovaným vazníkem o šířce 2,6 m. Konstrukce je navržena na bezpečný přenos veškerého zatížení od krytiny, podhledu, revizních lávek a zařízení TZB.

Quick contact

Send us your inquiry

Contact us

Ječná 550, 541 03 Trutnov 3
Česká republika

+420 499 827 300
+420 499 827 301
podpora@kaspercz.cz