Vintage Vehicles Garage, Zábřeh

Back to Glue laminated timber structures References

V říjnu 2010 firma KASPER CZ s.r.o. provedla statický návrh a realizaci nosné dřevěné lepené konstrukce střechy garáží historických vozidel v Zábřehu. Největší rozpon konstrukce je 15,5 m. Hlavní nosné prvky jsou z profilů 180/480 mm, které jsou v úrovni horního líce monolitické železobetonové stěny zajištěny ocelovými táhly. Celá konstrukce byla opracována na CNC stroji.

Quick contact

Send us your inquiry

Contact us

Ječná 550, 541 03 Trutnov 3
Česká republika

+420 499 827 300
+420 499 827 301
podpora@kaspercz.cz